Disclaimer

kompas locatie etten-leur

Disclaimer

Hoewel Stichting Woonkompas Etten-Leur alles zal doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om deze website van actuele en correcte informatie te voorzien, doet Stichting Woonkompas Etten-Leur geen toezeggingen en/of geeft zij geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid hiervan.

Stichting Woonkompas Etten-Leur aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot enige typografische en/of andere fouten en/of het ontbreken van informatie op deze website.

Onze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stichting Woonkompas Etten-Leur. Stichting Woonkompas Etten-Leur heeft dergelijke links enkel en alleen voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en Stichting Woonkompas Etten-Leur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Stichting Woonkompas Etten-Leur de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Stichting Woonkompas Etten-Leur of aan haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Woonkompas Etten-Leur, is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Scroll naar boven