Een veilige plaats voor onze kinderen om te wonen

Ouders

Wij staan allemaal voor een grote stap: het uit huis gaan van onze kinderen. Als ouders hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen. Een veilige plaats voor onze kinderen om te wonen. Wij kennen onze kinderen natuurlijk het beste en weten daarom wat ze nodig hebben, ook op het gebied van wonen.

Er is vooral behoefte aan het bieden van structuur, socialisering en aan prikkelbeperking. Wij willen zo veel mogelijk een voortzetting van de huiselijke kleinschalige woonleefsituatie. We realiseren ons dat het voor onze kinderen moeilijk is om als individu zelfstandig te gaan wonen. Een woongroep met deskundige zorg en begeleiding daarentegen biedt die mogelijkheid wel. Gewoon tussen leeftijdsgenoten in een zo gewoon mogelijk huis met de juiste zorg en een prettige omgeving. Onze kinderen kunnen daar verder groeien en zichzelf ontwikkelen.  Dit particulier wooninitiatief is naar onze mening de beste vervolgoptie.

Scroll naar top