“Het lijken mij wel geschikte jongens, daar wil ik wel bij zitten” (Yante)

stichting woonkompas etten-leur swel

Aanmelden

Aanmeldingsformulier

Stichting Woonkompas Etten-Leur streeft naar een evenwichtige groepssamenstelling met passende begeleiding. Daarom stellen we bij de aanmeldingsprocedure, vóór plaatsing op de wachtlijst een aantal vragen die van belang zijn om een inschatting te kunnen maken van de match tussen kandidaat-bewoner en de groep.

Alle antwoorden op de vragen en persoonlijke gegevens behandelen wij vertrouwelijk en volgens AVG. Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvang je een reactie. In deze reactie krijg je bericht of je kunt deelnemen en welke plaats op de wachtlijst je zoon of dochter heeft gekregen. De aanmelding leidt dus niet vanzelfsprekend tot inschrijving (op de wachtlijst) bij Stichting Woonkompas Etten-Leur.

Klik hier om je aan te melden

Wachtlijst en entreekosten

Na betaling van € 50,- entreegeld komt je naam met inschrijfnummer op een wachtlijst te staan. De datum van ontvangst van het entreegeld is jouw formele inschrijfdatum. Het entreegeld is bestemd voor het voeren van intake gesprekken en de eerste screening. Als de screening positief is wordt de kandidaat vervolgens doorverwezen naar de zorgorganisatie ter beoordeling. Nogmaals, deze stappen zijn nodig om een goede match tussen kandidaat en woongroep te krijgen. Degene, die het langst op de lijst staat, wordt het eerst uitgenodigd voor een  kennismakingsgesprek. 

Vraag zo snel mogelijk een indicatie aan voor een PGB. Onze voorkeur gaat sterk uit naar PGB op basis van de WLZ (wet langdurige zorg). Met dit PGB verzeker je je van een solide financiering van de begeleiding die je krijgt van zorgorganisatie Fittin. Mocht dit niet lukken, dan staat de route WMO met beschermd wonen voor je open. Eventueel kun je een voorlopige beschikking aanvragen. 

Let op: Stichting Woonkompas werkt niet met zorg in natura!

Tot slot

Het woonproject kenmerkt zich door de inzet en betrokkenheid van de ouders. Deze inzet is een waarborg voor continuïteit, kwaliteit van zorg, wonen en kostenbeheersing. Als je als ouder (aanmelder) je kind (kandidaat) wilt aanmelden voor dit woonproject is het goed je te realiseren dat jouw persoonlijke inzet en actieve betrokkenheid noodzakelijk zijn.
Vanuit de Commissie Begeleiding zijn werkgroepen actief waar je aan kunt deelnemen. Door deze inzet is Stichting Woonkompas Etten-Leur in staat haar project te realiseren en in stand te houden.

Scroll naar boven