kompas locatie etten-leur

Bestuur

Stichting Woonkompas Etten-Leur heeft een driehoofdig bestuur.

Gerard Jansbergen

Voorzitter

Leonore Eijkenboom-van Tienen

secretaris

Initiatiefnemer woonproject
Wim Lindhout

Wim Lindhout

Penningmeester

Wim is penningmeester vanaf 9 januari 2023
Tot die datum komen de mails aan bij Antoon Verkooijen;
hij is tot 9 januari 2023 nog steeds de penningmeester.

Taken

Het bestuur functioneert als intermediair en smeerolie. Het bewaakt en bevordert in de eerste plaats de harmonie en goede verhoudingen tussen alle betrokken personen. Het bestuur zorgt voor een goed verloop van de geldstromen, regelt fondswerving en beheert de uitgaven, soms direct, soms indirect. Het bestuur besluit in laatste instantie over beleid en de dagelijkse gang van zaken. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

In nauwe samenwerking met het bestuur functioneert de Commissie Begeleiding die bestaat uit ouders/vertegenwoordigers van alle bewoners, aangevuld met een bestuurslid. De Commissie Begeleiding heeft vooral uitvoerende taken. Uit deze commissie kunnen werkgroepen worden samengesteld die zich met specifieke taken bezighouden. Te denken valt aan onderwerpen als PR-communicatie-website, werving vrijwilligers, bouw & inrichting.

Scroll naar boven