Bestuur

bijzonder wonen etten-leur

Het bestuur

Stichting Woonkompas Etten-Leur heeft een driehoofdig bestuur.

Gerard Jansbergen

Voorzitter

Leonore Eijkenboom-van Tienen

secretaris

Initiatiefnemer woonproject
Wim Lindhout

Wim Lindhout

Penningmeester

Taken

Het bestuur functioneert als intermediair en smeerolie. Het bewaakt en bevordert in de eerste plaats de harmonie en goede verhoudingen tussen alle betrokken personen. Het bestuur zorgt voor een goed verloop van de geldstromen, regelt fondswerving en beheert de uitgaven, soms direct, soms indirect. Het bestuur besluit in laatste instantie over beleid en de dagelijkse gang van zaken. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

In nauwe samenwerking met het bestuur functioneert een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit ouders.

Anno 2023 zijn 5 werkgroepen actief op de volgende onderwerpen:

kwaliteit van zorg

activiteiten bewoners

technische kwesties

selectie van personeel en kandidaat-bewoners 

afhandeling gezamenlijke maaltijden.

Scroll naar boven