Privacy beleid

bijzonder wonen etten-leur

Privacyverklaring Stichting Woonkompas Etten-Leur

Toelichting

Stichting Woonkompas Etten-Leur mag de persoonsgegevens van derden die aan haar verstrekt worden niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Stichting Woonkompas Etten-Leur de plicht om betrokkenen:

  • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarvoor persoonsgegevens door Stichting Woonkompas Etten-Leur worden verwerkt;
  • te melden wie de persoonsgegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens toestemming te vragen.

In ons privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation

Stichting Woonkompas Etten-Leur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Secretariaat Stichting Woonkompas Etten-Leur
t.a.v. Leonore Eijkenboom Van Tienen
Molenas 21
4873 HL Etten-Leur
Email: secretaris@stichtingwoonkompas.nl

Door gebruik te maken van onze dienstverlening en van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een ieder werkzaam binnen Stichting Woonkompas Etten-Leur is verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van collega’s, cliënten en overige relaties.

Voor onze dienstverlening gebruiken wij alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt.
Indien u via onze website informatie opvraagt, kunnen wij u vragen naar uw persoonsgegevens. Het is mogelijk dat u naar aanleiding van uw verzoek door ons wordt benaderd.
Indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op een vacature of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief informatie. Deze informatie wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen. Verkregen informatie wordt niet aan derden verhuurd of verkocht.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij altijd om toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Deze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Stichting Woonkompas Etten-Leur. behoudt zich het recht voor om het privacyreglement aan te passen.

Scroll naar boven