Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig

visie en doel stichting woonkompas etten-leur

Visie en doel

Eigen appartement en een gezamenlijke ruimte

‘Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig’ is het motto van ons woonproject. De bedoeling is dat bewoners met begeleiding zelfstandig kunnen wonen in een reguliere omgeving.

Bewoners hebben een eigen appartement en maken gebruik van de algemene voorzieningen in het gehele wooncomplex. In het wooncomplex doet één ruimte dienst als gezamenlijke ruimte, waar zorg verleend kan worden maar ook sociale contacten plaatsvinden. Sociale ontwikkeling is een belangrijk doel dat we zoveel mogelijk nastreven met behulp van het zelfstandig wonen, echter zonder druk uit te oefenen. De bewoners kunnen zelf de meerwaarde van gezamenlijkheid leren ervaren en ook het gevoel van saamhorigheid dat daarmee samenhangt. Uiteraard doet iedere bewoner dat op een eigen wijze en in een eigen tempo.

Begeleiding is op gepaste tijden aanwezig zijn. Het is belangrijk om te werken vanuit het uitgangspunt ‘wat heeft de bewoner persoonlijk nodig en kan dit geboden worden?’. Begeleiding levert zorg in de individuele appartementen, maar ook in de gemeenschappelijke ruimte.

Scroll naar boven