Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig...

bijzonder wonen etten-leur

Visie en doel

Eigen appartement en een gezamenlijke ruimte

‘Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig’ is het motto van ons woonproject. De bedoeling is dat bewoners met begeleiding zelfstandig kunnen wonen in een reguliere omgeving.

Bewoners hebben een eigen appartement en kunnen gebruik maken van de algemene voorzieningen in het gehele wooncomplex. In het wooncomplex zal één ruimte dienst doen als gezamenlijke ruimte, waar zorg verleend kan worden maar ook sociale contacten plaats kunnen vinden. Sociale ontwikkeling is een belangrijk doel dat we zoveel mogelijk nastreven met behulp van het zelfstandig wonen, echter zonder druk uit te oefenen. Graag zien we dat de bewoners zelf de meerwaarde van gezamenlijkheid leren ervaren en ook het gevoel van saamhorigheid dat daarmee kan samenhangen. Uiteraard zal iedere bewoner dat op een eigen wijze en in een eigen tempo doen.

Begeleiding zal op gepaste tijden aanwezig zijn. Het is belangrijk om te werken vanuit het uitgangspunt ‘wat heeft de bewoner persoonlijk nodig en kan dit geboden worden’. Begeleiding levert zorg in de individuele appartementen, maar ook in de gemeenschappelijke ruimte.

Scroll naar top