Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig

zorgvisie-stichting-woonkompas

Zorgvisie

De groep bewoners zoals die nu is samengesteld bestaat uit 11 jongens en 2 meisjes. Allemaal hebben ze een beperking in het autisme- spectrum. Iedereen heeft een baan of dagbesteding. De leeftijd varieert van 18 tot 32 jaar. Er is vooral behoefte aan het bieden van structuur, socialisering en aan prikkelbeperking. Nachtzorg is niet nodig, wel monitoring op afstand ‘s nachts.

‘Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig!  

De bedoeling is dat de bewoners met begeleiding zelfstandig  wonen in een reguliere omgeving. Bewoners hebben een eigen appartement en maken gebruik van de algemene voorzieningen in het gehele wooncomplex. Andere bewoners komen niet op de verdieping waar de woonruimtes van de stichting zijn.

In het wooncomplex doet één ruimte dienst als gezamenlijke ruimte, waar zorg verleend kan worden maar ook sociale contacten plaats kunnen vinden zoals gezamenlijk eten en  spelletjes doen. Deze ruimte biedt een laagdrempelige mogelijkheid tot veelal vrijblijvend samenzijn. De gemeenschappelijke ruimte draagt bij aan de ontwikkelmogelijkheden op het sociale vlak voor de bewoners m.b.t. de ASS problematiek.

Begeleiding

Begeleiding is op gepaste tijden aanwezig zijn om op terug te vallen. Het is belangrijk om te werken vanuit het uitgangspunt ‘ wat heeft de bewoner persoonlijk nodig en kan dit geboden worden’. Fittin is als  zorgaanbieder geselecteerd. De begeleiders van Fittin leveren zorg in de individuele appartementen, maar ook vanuit de gemeenschappelijke ruimte.

Zorgkosten worden betaald vanuit de verkregen indicatie. Zorggelden mogen niet ingezet worden om de huur en energie te betalen. Er is sprake van scheiden wonen en zorg.

Ouders, bewoners en bestuursleden vinden het allen belangrijk om zelf regie te hebben over het wonen met zorg binnen Woonkompas.  Zo wil Woonkompas ook regie en een stem hebben in het soort personeel dat aangenomen wordt door Fittin. Woonkompas vindt het belangrijk dat het personeel een mix is van mensen; man en vrouw, oud en jong, en met verschillende opleidingsniveaus. Zo is een gastvrouw belangrijk, maar ook een HBO-geschoolde zorgverlener die bijv. persoonlijke plannen kan en mag schrijven.

Eigen regels

Een huis is een thuis als daar volgens eigen regels geleefd kan worden. Eigen regels mogen echter nooit de gezondheid en leefbaarheid in gevaar brengen van andere betrokkenen. Vanuit de volwaardig burgerschapsgedachte is het belangrijk dat op maat gemaakte afspraken en regels  worden gehandhaafd.  Dit geldt voor onderwerpen als schoonmaken appartement, roken, drugs, geluidsoverlast, logés, huisdieren enzovoorts. Gedragsproblemen zijn een contra-indicatie binnen Woonkompas. Agressie is daar een voorbeeld van. Agressie is intimiderend, leidt tot stress en wordt zoveel mogelijk vermeden binnen Woonkompas 

Scroll naar boven