Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig

Zorgvisie

De groep toekomstige bewoners, zoals die nu is samengesteld bestaat uit jongens en een paar meisjes. Allemaal hebben ze een beperking in het autisme- spectrum. Iedereen heeft een baan of dagbesteding. De leeftijd varieert van 18 tot 32 jaar. Er is vooral behoefte aan het bieden van structuur, socialisering en aan prikkelbeperking. Nachtzorg is niet nodig, wel monitoring op afstand ‘s nachts.

‘Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig!  

De bedoeling is dat de toekomstige bewoners met begeleiding zelfstandig kunnen wonen in een reguliere omgeving. Bewoners hebben een eigen appartement en kunnen gebruik maken van de algemene voorzieningen in het gehele wooncomplex. Het is prettig als andere bewoners of bezoekers niet op de verdieping hoeven te komen waar de woonruimtes van de stichting zijn.

In het wooncomplex zal één ruimte dienst doen als gezamenlijke ruimte, waar zorg verleend kan worden maar ook sociale contacten plaats kunnen vinden zoals gezamenlijk eten en een spelletje doen. Het is belangrijk te bedenken dat de bewoners een laagdrempelige mogelijkheid tot veelal vrijblijvend samenzijn nodig hebben. De gemeenschappelijke ruimte draagt bij aan de ontwikkelmogelijkheden op het sociale vlak voor de bewoners m.b.t. de ASS problematiek.

Begeleiding

Begeleiding zal op gepaste tijden aanwezig zijn om op terug te vallen. Het is belangrijk om te werken vanuit het uitgangspunt ‘ wat heeft de bewoner persoonlijk nodig en kan dit geboden worden’. Begeleiding levert zorg op de individuele appartementen, maar ook vanuit de gemeenschappelijke ruimte.

Zorgkosten worden betaald vanuit de verkregen indicatie. Zorggelden mogen niet ingezet worden om de huur en energie te betalen. Er is sprake van scheiden wonen en zorg.

Ouders, bewoners en bestuursleden vinden het allen belangrijk om zelf regie te hebben over het wonen met zorg binnen Woonkompas. Op termijn zal met de eigen uitgangspunten en ontwikkelde visie een zorgaanbieder geselecteerd worden die daarbij past en aansluit. Zo wil Woonkompas ook regie en een stem hebben in het soort personeel dat aangenomen zal moeten worden door de zorgaanbieder(s). Woonkompas vindt het belangrijk dat het personeel een mix is van mensen; man en vrouw, oud en jong, en met verschillende opleidingsniveaus. Zo is een gastvrouw belangrijk, maar ook een HBO-geschoolde zorgverlener die bijv. persoonlijke plannen kan en mag schrijven.

Eigen regels

Een huis is een thuis als daar volgens eigen regels geleefd kan worden. Eigen regels mogen echter nooit de gezondheid en leefbaarheid in gevaar brengen van andere betrokkenen. Vanuit de volwaardig burgerschapsgedachte is het belangrijk dat op maat afspraken en regels gemaakt zullen worden welke, indien nodig, zullen worden vastgelegd. Dit geldt voor onderwerpen als schoonmaken appartement, roken, drugs, geluidsoverlast, logés, huisdieren enzovoorts. Gedragsproblemen zijn een contra-indicatie binnen Woonkompas. Agressie is daar een duidelijk voorbeeld van. Dat is belemmerend voor andere bewoners en kan daarom niet binnen Woonkompas

Scroll naar top