Medewerkers

swel stichting

Medewerkers

Momenteel is een werkgroep aan het onderzoeken op welke manier medewerkers ingezet kunnen worden bij het ouderinitiatief.

Er kunnen verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, denk aan het samen koken met de bewoners, het helpen bij het wassen van de kleding of een gezellig kletspraatje na een werkdag.
We proberen een team samen te stellen dat naast de medewerkers, die in dienst zijn van de zorgaanbieder, de continuïteit van de begeleiding van de bewoners kan waarborgen.

Zo is er ook ruimte voor en behoefte aan buddy’s. Deze personen zijn vrijwilligers die gedurende een bepaalde periode één-op-één contact onderhouden met een bewoner en een soort maatjes zijn.

Uiteraard wordt vooraf bepaald wat er van de medewerkers, vrijwilligers en buddy’s wordt verwacht aan de hand van de zorgplannen die zijn opgesteld. Aan de medewerkers wordt gevraagd om een verklaring omtrent goed gedrag te overleggen, omdat er gewerkt wordt met een kwetsbare doelgroep.

Scroll naar boven