Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig

notulen

Aanmeldingsformulier

Geachte ouder/ wettelijk vertegenwoordiger,

Stichting Woonkompas Etten-Leur streeft naar een evenwichtige groepssamenstelling met passende begeleiding gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en welbevinden. Om te komen tot een juiste keuze zijn vanuit het ouderinitiatief een bewonersprofiel en voorwaarden voor deelname opgesteld. Daarom stellen wij bij de aanmeldprocedure, vóór plaatsing op de wachtlijst, een aantal vragen die van belang zijn om een inschatting te kunnen maken van de match tussen kandidaat-bewoner en de groep.

Alle antwoorden op de vragen en persoonlijke gegevens behandelen wij vertrouwelijk en volgens AVG.
Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvang je een reactie. In deze reactie krijg je bericht of je kunt deelnemen en welke plaats op de wachtlijst je zoon of dochter heeft gekregen. De aanmelding leidt dus niet vanzelfsprekend tot inschrijving (op de wachtlijst) bij Stichting Woonkompas Etten-Leur.

Bij aanmelding betaal je eenmalig een bedrag van €50,=. Hiermee worden kosten gedekt die gemaakt worden voor alle personen die als kandidaat-bewoner aangemeld zijn bij het project Stichting Woonkompas Etten-Leur. Dit bedrag dient tegelijk met het insturen van het aanmeldingsformulier te worden overgemaakt op rekeningnummer NL57RABO0344236315 tnv Stichting Woonkompas Etten-Leur.

Graag onderstaande gegevens volledig invullen.
Items gemarkeerd met * is verplicht invullen.

* Verplichte invoervelden.

Scroll naar boven