Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig

kompas locatie etten-leur

Financiële verantwoording

2022

Toelichting op de balans

In september 2022 is ons Wooninitiatief gestart en is de te huren woonruimte opgeleverd, daardoor vallen investeringen en kosten voor inrichten voornamelijk in 2022.

De toename van materiele vaste activa in 2022 is ontstaan uit de inrichting van vast en los inventaris voor de gemeenschappelijk ruimte. Dit is geheel mogelijk gemaakt door externe fondsenwerving.

Voornaamste baten

  • De eenmalige donaties van fondsen en van anderen voor het starten van het woon-initiatief zijn in 2021 en 2022 ontvangen.
  • Reguliere/ jaarlijkse ontvangsten komen uit de woon-initiatief gelden van de PGB’s van de aangesloten bewoners.

Voornaamste lasten

  • Eenmalige kosten voor starten van het wooninitiatief (hieronder werving e.a. kosten).
  • Reguliere lasten voor de gemeenschappelijke ruimte en terugkerende kosten van de Stichting.

De financiële situatie van de Stichting is voor het komend jaar 2023 gezond.

Download hier het financieel jaarverslag 2021 en 2022

(wettelijk format voor fondsen wervende organisaties)
Woonkompas jaarverslag 2021-2202 anbi-format-650

2021

Het jaar 2021 laat een zeer mooi resultaat zien, resulterend in een goede liquiditeit als gevolg van ontvangsten van vele donaties en nog lage kosten. De lage kosten zijn het gevolg van het feit dat de bouw van het appartementencomplex waarin ons initiatief gehuisvest gaat worden nog in volle aanbouw is.

2019 – 2020

Medio 2019 hebben de ouders een financiële bijdrage geleverd waardoor er liquiditeit is ontstaan voor de eerste aanloopkosten. De stichting is met behulp van een professional fondsen aan het werven om de inrichtingskosten voor het toekomstige wooncomplex te kunnen betalen.

Stichting Woonkompas Etten-Leur heeft sinds 2 januari 2020 een ANBI status.

 

Download hier het financieel jaarverslag 2019 - 2020

Het eerste financieel jaarverslag over de tweede helft van 2019 én het hele jaar 2020 is nu beschikbaar.

Scroll naar boven