Financiële verantwoording

Medio 2019 hebben de ouders een financiële bijdrage geleverd waardoor er liquiditeit is ontstaan voor de eerste aanloopkosten. De stichting is met behulp van een professional fondsen aan het werven om de inrichtingskosten voor het toekomstige wooncomplex te kunnen betalen.

Daarnaast starten eind 2019 de onderhandelingen met zorgorganisaties over de te leveren zorg en begeleiding. Een goede kwaliteit (in de ruimste zin) /prijs verhouding staat hierbij voorop. Begin 2021 zal het eerste financieel jaarverslag beschikbaar zijn over de tweede helft van 2019 én het hele jaar 2020, zoals statutair vastgelegd. Daarna zal jaarlijks een financieel verslag verschijnen.

Stichting Woonkompas Etten-Leur heeft de ANBI status aangevraagd.

Scroll naar top